Finans Norge - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Finans Norge

Finansnæringens Fellesorganisasjon skal arbeide for: a) at medlemsforetak og medlemskonsern i de to moderorganisasjonene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte, b) like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform, c) at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området, d) en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt, e) et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og f) bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo