Quality Hotel Grand - Miljøindex

Quality Hotel Grand

Hotell- og restaurantdrift med tilhørende virksomhet, samt deltakelse i selskaper med økonomisk formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 61 14 00 00
  • Besøksadresse: Strandg. 15, 2815 Gjøvik
  • Postadresse: Postboks Jernbanegata 5, 2821 Gjøvik
  • Org.nr: 994951793
  • Send forespørsel