Resq As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Resq As

Drive kursaktivitet og forsknings- og utviklingsaktivitet med særlig fokus på innsatspersonell rettet mot sjø, brann, beredskap og sikkerhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo