Franzefoss Minerals AS - Miljøindex

Franzefoss Minerals AS


Vårt miljø

Vår visjon er at vi til enhver tid skal bestrebe oss på å være ledende innen kalk og dolomitt. Med ledende menes i denne sammenheng full miljømessig aksept for vår virksomhet.

 

 

Vårt overordnede mål

Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling innebærer: 


- At vi som konsern skal sørge for en god balanse mellom: Optimal verdiskapning og virksomhetens samfunns- og miljøansvar 
- At et uttak av naturen skal:

  • være akseptert av samfunnet 
  • gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning 
  • også sikre senere bruk av det berørte området 
  • gjennomføres med full trygghet for liv og helse før, under og etter uttaket 
  • medføre ansvar for kartlegging og utvikling av fremtidige ressurspotensial

 

Klikk her for å se våre miljørapporter


 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901148
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 05.12.2005
Sertifikatet utløper: 01.06.2023
Sertifisert av: Nemko Scandinavia AS
Scope: Produksjon og salg av produkter basert på kalkstein fra egne ressurser og fra samarbeidspartnere i inn- og utland. Leveranse av transporttjenester og applikasjonsløsninger relatert til Produktene. Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserte oppgaver
Virksomhet: Produksjon og salg av produkter basert på kalkstein fra egne ressurser og fra samarbeidspartnere i inn- og utland. Leveranse av transporttjenester og applikasjonsløsninger relatert til Produktene. Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserte oppgaver
ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901148
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 05.12.2005
Sertifikatet utløper: 01.06.2023
Sertifisert av: Nemko Scandinavia AS
Scope: Produksjon og salg av produkter basert på kalkstein fra egne ressurser og fra samarbeidspartnere i inn- og utland. Leveranse av transporttjenester og applikasjonsløsninger relatert til Produktene. Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserte oppgaver
Virksomhet: Produksjon og salg av produkter basert på kalkstein fra egne ressurser og fra samarbeidspartnere i inn- og utland. Leveranse av transporttjenester og applikasjonsløsninger relatert til Produktene. Analysering av produkter og prosessprodukter for alle anlegg i Franzefoss Minerals AS og bistand angående produkt- og/eller analyserte oppgaver
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Hanne Markussen Eek Konsernsjef
Øvrig ledelse email Nils-Petter Eriksen Markedsutviklingssjef
Økonomi email Odd Magne Astrup Økonomisjef
Økonomi email Remi Krogstad-Havnes Konsernøkonomisjef
Marked email Runar Frømyhr Salg og markedsansv. Stabilisering
Marked email Ingrid Gauslaa Markedsansv. Landbruk Østlandet
Marked email Martin Mengede Utviklingssjef
Marked email Anne Wold Hansen Kommunikasjonskoordinator
Salg email Asbjørn Ransli Markedsansv. Landbruk Vestlandet
Salg email Sven Fürstenberg Markedsansvarlig Vann, Avløp, Røykgass
Salg email Ole Jørgen Skundberg Salgssjef Industri/Eksport
Salg email Terje Lysnes Ansvarlig for Silo og Tekniske tjenester
Salg email Eskild Bergli Markedsansv Landbruk Midt- og Nord-Norge
Salg email Stein Olstad Salgssjef Miljø
Salg email Ståle Ellingsen Markedsansvarlig Vassdrag
Salg email Runar Frømyhr Salg og markedsansv. Stabilisering
Adm./Org./Personal email Marianne Gjestrud HR og HMS-sjef
Teknisk email Terje Lysnes Ansvarlig for Silo og Tekniske tjenester
Teknisk email Ole Petter Andersen Leder Tekniske tjenester
Teknisk email Håvard Jacobsen Energisjef
Produksjon email Hans Martin Slåtsveen Driftssjef Hole
Produksjon email Håkon Mork Plan og ressurssjef
Produksjon email Kurt Barosen Driftssjef Ballangen
Produksjon email Jan Gunnar Kaldal Anleggsleder Eydehavn
Prosjektledelse email Øystein Ulsletten Prosjektleder
Miljø email Jan Olav Ryan KS- og Miljøsjef
Kvalitet email Jan Olav Ryan KS- og Miljøsjef
Logistikk email Erik Gunhildrud Logistikksjef
Miljø email Marianne Gjestrud HR og HMS-sjef
Kvalitet email Anne Karin Johnsens Kvalitetsleder
 

Bransjer

Kalkverk
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Franzefoss Minerals As Administrasjon Rud
Avdeling Franzefoss Minerals AS Avd Administrasjon Bærum
Franzefoss Minerals AS Avd Ballangen
Franzefoss Minerals AS Avd Eydehavn
Franzefoss Minerals AS Avd Hole
Franzefoss Minerals AS Avd Hylla

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!