Aberdeen Standard Investments Norway AS - Miljøindex

Aberdeen Standard Investments Norway AS

Tilby konsulenttjenester i forbindelse med eiendom. Selskapet skal også kunne drive annen forretningsvirksomhet av enhver art, herunder formidling, kjøp og salg av varer og tjenester. Selskapet skal i denne forbindelse kunne kjøpe og avhende selskaps- og virksomhetsområder for løpende å kunne tilpasse utviklingen i markedene. Selskapet skal kunne drive virksomhet utenfor landtes grenser.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 22 01 27 00
  • Besøksadresse: Henrik Ibsens g. 100, 0255 Oslo
  • Postadresse: Postboks 2882 Solli, 0230 Oslo
  • Org.nr: 982261414
  • Send forespørsel