EL-PROFFEN AS - Miljøindex

EL-PROFFEN AS


Foto: EL-PROFFEN AS/BETEK-NORGE AS

 

Som Norges største elektriker-kjede med ca. 180 medlemsbedrifter og mer enn 4500 elektrikere, montører og installatører over hele landet, har vi valgt å ta et samfunnsansvar ved å ha fokus på miljøet og leverandørkjeden vår. Derfor har EL-PROFFEN AS’s kjedekontor vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010. Halvparten av våre medlemmer er også ISO- eller Miljøfyrtårn-sertifiserte, og de øvrige har fokus på å komme i havn med en sertifisering.

 

Miljøfyrtårn sertifiseringen krever daglige kritiske blikk på energibesparende tiltak, kildesortering og dokumentering av tiltak og tilhørende resultater. Resertifiseringen foregår hvert 3. år, men gjennom alle de 3 løpende årene mellom hver resertifisering er det kontinuerlig oppfølging og rapporteringer for å ivareta ansatte, leverandører og miljøet.

 

I tillegg jobber EL-PROFFEN AS kontinuerlig med etisk handel gjennom våre leverandørkjeder.  Der har vi fokus på FNs veiledende prinsipper (UNGP) for næringsliv og menneskerettigheter langt utover Norges landegrenser. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører og deres underleverandører, har vi utarbeidet etiske retningslinjer (Code of Conduct). Retningslinjene dekker grunnleggende krav til blant annet menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

 

Gjennom årlige kartlegginger både internt i EL-PROFFEN AS, og eksternt mot våre leverandører/grossister, samt jevnlige korrigeringer og tilpasninger i vårt daglige virke, er EL-PROFFEN AS opptatt av å fremstå som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet.

 

EL-PROFFEN tar samfunnsansvar.

 

 

Vår Visjon

EL-PROFFEN skal være den fremste kjeden i bransjen og ha de beste medlemmene.


 

Sertifisering

Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 3217
Førstegangssertifisert: 14.10.2010
Sertifikatet utløper: 14.10.2025
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: EL-PROFFEN AS, hovedkontor
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Stein Vidar Fossner Daglig leder
Marked email Sven-Arild Brandsdal Markedssjef
Miljø email May-Britt Jenssveen Admin.Prosjektansvarlig
 

Bransjer

ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYN.
Elektrisk installasjonsmateriell
Elektriske artikler og materiell, engros
Elektro og elektronikk (underleverandører)
Elektroentreprenører
Solenergi

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!