Brick As - Miljøindex

Brick As

Drive prosjektadministrasjon samt virksomhet som naturlig hører inn under dette. Selskapet kan også eie fast eiendom og delta i andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo