Enova Sf - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Enova Sf

Enova SFs formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova SF skal forvalte midlene fra et energifond. Enova SF skal påse at energifondet tilføres de inntekter som følger av forskrift til energiloven. Rammer for bruken av midler fra energifondet er nedfelt i vedtektene for fondet. Enova SF kan forvalte midler for andre oppdragsgivere når oppdraget ligger innenfor foretakets formål. Enova SF skal i sitt operative arbeide fremme konkurranse og benytte eksterne aktører der det er hensiktsmessig.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Asplan Viak AS

41 79 94 17 - Kjørbov. 20, 1337 Sandvika

Asplan Viak er et rådgivende arkitekt- , ingeniør - og konsulentfirma. Miljø...
Kontaktinfo


  • Telefon: 73 19 04 30
  • Besøksadresse: Professor Brochs g. 2, 7030 Trondheim
  • Postadresse: Postboks 5700 Torgarden, 7437 Trondheim
  • Org.nr: 983609155
  • Send forespørsel