Fretex Norge AS - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Fretex Norge AS

Være eierselskap av Fretexselskapene i Norge som driver gjenvinning og gjenbruk, herunder drift av gjenbruksbutikker, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under Frelsesarmeens virkeområde -gjennom Fretexselskapene drive aktiv attføring og kvalifisering av yrkeshemmede ifølge retningslinjer utarbeidet av oppdragsgivere og bevilgende myndigheter - være eier/deltaker i andre selskaper med samme formål. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Renor AS

63 86 26 20 - Kompv. 1353, 1930 Aurskog

Mottak og behandling av farlig avfall


Noah AS

33 09 95 00 - Langg. 48, 3080 Holmestrand

Mottak, behandling og disponering av farlig avfall og forurensede masser.Kontaktinfo