Haraldsplass Diakonale Sykehus As - Miljøindex

Haraldsplass Diakonale Sykehus As

Fremme kristen omsorg for mennesket. Som diakonal institusjon innenfor rammen av Den norske Kirke skal selskapet bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, å fostre og utdanne til diakonal tjeneste for syke, nødlidende og mennesker som ellers trenger hjelp og omsorg, å drive institusjoner som fremmer virksomhet som nevnt i punkt a, å arbeide for å fremme og styrke kirkens diakoni i vårt samfunn. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Sykehuset skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenesten og med kirkens øvrige diakonale virksomhet. Innenfor rammen av det som er bestemt i første ledd skal selskapet drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus, drive undervisning og veiledning av framtidig helsepersonell, drive forskning, fa

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo