Trysil Kommuneskoger Kf - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Trysil Kommuneskoger Kf

Eie og drive Trysil Kommunes skogs- og utmarksområder, annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med det, samt å ha eierinteresser i selskaper som driver annen virksomhet. Virksomheten skal ta sikte på å oppnå bedriftsøkonomisk og miljømessig optimal drift og drives etter sunne forretningsmessige prinsipper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo


  • Telefon: 62 45 21 00 Faks: 62 45 21 20
  • Besøksadresse: 2420 Trysil
  • Postadresse: Postboks Slettmovegen 25, 2420 Trysil
  • Org.nr: 984048793
  • Send forespørsel