Reno-Vest Bedrift AS - Miljøindex

Reno-Vest Bedrift AS

Transport, avfallsbehandling, gjennvinning samt virksomhet som faller naturlig inn under dette, herunder deltakelse i andre selskaper.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 758
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 17.03.2009
Sertifikatet utløper: 17.03.2024
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Tjenesteleverandør av renovasjonsløsninger til næringslivskunder. Salg og utleie av containere og annet avfallsbehandlingsutstyr
Kontaktperson(er): Monika Madsen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jan Gunnar Karlsen dagl. leder
Marked email Torun Ulriksen markedsansvarlig
Miljø email Monika Madsen Administrasjonssjef
Kvalitet email Monika Madsen Administrasjonssjef
 

Bransjer

Konsulenter (renovasjon og avfallsbehandling)
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Reno-Vest IKS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!