IRMAT AS - Miljøindex

IRMAT AS

Interkommunalt renovasjonsselskap. Deponi, sortering av næringssavfall. På sortere.no finner du informasjon om avfallshåndtering og sortering av avfall for husholdninger og bedrifter.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 835
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 382: Behandling og disponering av avfall
Førstegangssertifisert: 21.12.2009
Sertifikatet utløper: 15.09.2024
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Deponidrift for ordinært avfrall. Grovsortering av næringsanfall. Drift av deponigassanlegg. Gjenvinningsstasjon for private og SMB bedrifter. Mottak, lagring og emballering av farlig avfall. Kompostering av kloakkslam. Behandling av forurensede masser
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ove Reidar Moen Dagl. leder
Drift email Marius Meyer Driftsleder
Drift email Asbjørn Barikmo Driftsingeniør
Kvalitet email Liv Inger Brekke Strøm Kvalitet
 

Bransjer

Kompetanseavfall og gjenvinning

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!