Frevar Kf - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Frevar Kf

Å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet. Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre. I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i kommunstyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Asplan Viak AS

41 79 94 17 - Kjørbov. 20, 1337 Sandvika

Asplan Viak er et rådgivende arkitekt- , ingeniør - og konsulentfirma. Miljø...


Reno-Vest Bedrift AS

76 11 29 00 - Ramnflauget, 8416 Sortland


Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS

62 49 48 00 - Eidsv. 623, 2540 Tolga

Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive lø...


Søndre Helgeland Miljøverk

75 11 39 50 - Åremma, 8664 Mosjøen

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene å drive innsamling, transport,...

Kontaktinfo


  • Telefon: 69 35 73 00
  • Besøksadresse: Habornv. 61, 1630 Gamle Fredrikstad
  • Postadresse: Postboks 1430, 1602 Fredrikstad
  • Org.nr: 979952171
  • Send forespørsel