Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS - Miljøindex

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS

Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger. Dekker 10 kommuner i Fjellregionen (Nord-Østerdal og Rørosregionen).
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 438
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 26.07.2005
Sertifikatet utløper: 26.07.2023
Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Virksomhet: Operativ drift av renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv. Drift av mottaksanlegg, omlastningsanlegg og behandlingsanlegg. Omsetning av avfallsfraksjoner
Kontaktperson(er): Hanne Maageng Olsen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jan Otto Saur Daglig leder
Marked email Jan Otto Saur Daglig leder
Miljø email Hanne Maageng Olsen MKS-ansvarlig
Kvalitet email Hanne Maageng Olsen MKS-ansvarlig
 

Bransjer

Kompetanseavfall og gjenvinning
Komposteringsutstyr, engros
Konsulenter (renovasjon og avfallsbehandling)
Renovasjon

 

Varemerker


Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!