Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS - Miljøindex

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS

Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger. Dekker 10 kommuner i Fjellregionen (Nord-Østerdal og Rørosregionen).
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 438
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 26.07.2005
Sertifikatet utløper: 26.07.2023
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Operativ drift av renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv. Drift av mottaksanlegg, omlastningsanlegg og behandlingsanlegg. Omsetning av avfallsfraksjoner
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ole Solvang daglig leder
Marked email Ole Solvang daglig leder
Miljø email Ingrid Bendixvold Miljø og kvalitetsansvarlig
Kvalitet email Ingrid Bendixvold Miljø og kvalitetsansvarlig
 

Bransjer

Kompetanseavfall og gjenvinning
Komposteringsutstyr, engros
Konsulenter (renovasjon og avfallsbehandling)
Renovasjon

 

Varemerker


Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!