Sogn og Fjordane Energi As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Sogn og Fjordane Energi As

Prouksjon, omsetning og overføring av elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet kan bygge ut anlegg, drive, kjøpe og selje anlegg og selskap i samband med dette. Verksemda kan også drivast i samarbeid med eller ved deltaking i andre selskap med tilsvarande formål. Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde og selskap når dette er eigna til å styrke hovudformålet eller fører til meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar. Selskapet skal drivast på forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eigarane.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Proxll AS

22 08 81 00 - Alf Bjerckes Vei 28, 0596 Oslo

Proxll AS er TransQ sertifisert, er medlem av Grønt Punkt Norge AS og har AAA d...


Asplan Viak AS

41 79 94 17 - Kjørbov. 20, 1337 Sandvika

Asplan Viak er et rådgivende arkitekt- , ingeniør - og konsulentfirma. Miljø...Kontaktinfo