Noah Solutions AS - Miljøindex

Noah Solutions AS

NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulik forurensingsgrad. Gjennom snart 30 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap. NOAH Solutions AS og NOAH AS er sertifisert etter både ISO 9001 og ISO 14001
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 1583
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 01.03.2004
Sertifikatet utløper: 01.03.2025
Sertifisert av: Kiwa AS
Scope: Receipt, processing and disposal of hazardous waste and contaminated soil. Operating Centre, Langøya
Virksomhet: Mottak, behandling og disponering av farlig avfall og forurensede masser. Driftssted Langøya
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Tove S. Sjøblom Administrerende direktør
Leder email Anders Lægreid Konsernsjef
Marked email Tom S. Johansen Direktør salg og marked
Miljø email Kasper Andreassen HMS-leder
 

Bransjer

Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap
Kompetanseavfall og gjenvinning
Materialhåndtering
Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Gjelsten Holding As
Noah AS

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!