Noah AS - Miljøindex

Noah AS

Mottak, behandling og disponering av farlig avfall og forurensede masser.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 1583
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 23.02.2016
Sertifikatet utløper: 01.03.2022
Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Scope: Receipt, processing and disposal of hazardous waste and contaminated soil. Operating Centre, Langøya
Virksomhet: Mottak, behandling og disponering av farlig avfall og forurensede masser. Driftssted Langøya
Kontaktperson(er): Margrete Eiken
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Anders Lægreid Adm Direktør
Økonomi email Trond Vegard Stangeby Økonomidirektør
Marked email Anita Sundby Markedsdirektør
Produksjon email Andre Dale produksjonssjef
Drift email Kjetil Martinsen driftssjef
Kvalitet email Margrete Eiken Kvalitetsjef
Miljø email Margrete Eiken Kvalitetsjef
 

Bransjer

Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap Kompetanseavfall og gjenvinning
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Langøya Eiendom As
Moderselskap Gjelsten Holding As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!