Autoretur As - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Autoretur As

Ivareta aksjonærenes og medlemmenes behov for en pålitelig og kostnadseffektiv returordning for kasserte kjøretøy i Norge. Selskapet skal tilby sine tjenester pålik linje til aksjonærer, medlemmer og enkeltpersoner. Tjenestene skal prises slik at det tas hensyn til den faktiske gjennvinningskostnad for det enkelte kjøretøy. Selskpet kan ikke utbetale utbytte og har ikke økonomisk gevinst som formål. Det skal likevel kunne bygges opp en rimelig reserve for å møte fremtidige forpliktelser.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo