Anno Museum As - Miljøindex

Anno Museum As

Driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning, forvaltning av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag- og forvaltningsoppgaver i h.h. t. lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar med aksjonærenes formålsparagraf. Selskapet skal kunne påta seg driftansvar for andre museer, samt drive enhver virksomhet som henger sammen med foranstående.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 62 40 90 75 Faks: 62 40 90 50
  • Besøksadresse: Solørv. 151, 2407 Elverum
  • Postadresse: Postboks 117, 2401 Elverum
  • Org.nr: 994933272
  • Send forespørsel