Backe Entreprenør As - Miljøindex

Backe Entreprenør As

Påta seg administrasjonsoppgaver for andre foretak, deltakelse i andre selskaper og å eie og forvalte fast eiendom og verdipapirer, samt alt hva hermed står i forbindelse.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo