Husfliden Bodø As - Miljøindex

Husfliden Bodø As

Omsetning av ferdige husflidsvarer med særlig ansvar for lokale produsenter, samt omsetning av gode og hensiktsmessige materialer til produksjon av husflid. Selskapet kan delta i andre virksomheter som støtter formålet med å fremme forståelse og interesse for den økonomiske, kulturelle og etiske betydningen av norsk husflid, herunder å støtte det som finnes av god husflid og å delta i utviklingen av nye og tidsmessige produkter. Selskapet kan for øvrig delta i andre selskap med økonomisk formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo