Iwaki Norge AS - Miljøindex

Iwaki Norge AS


 

 

 

 

Iwaki er miljøsertifisert i henhold til internasjonal standard ISO14001.

 

Som en stor og seriøs aktør på det norske markedet erkjenner IWAKI sitt miljømessige ansvar. Vi etterstreber å lage kvalitetsprodukter med lang levetid som også vil minske avfall og forbruk av råvarer. IWAKI er medlem av RENAS; en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall.

 

FN’s bærekraftsmål
IWAKIs innovative løsninger bidrar til en bærekraftig utvikling

 

 

 

 

FN’s verdensmål for bærekraftig utvikling utgjør 17 konkrete mål og i alt 169 delmål, og alle FN’s medlemsland er forpliktet etter dette. Selv om målene er globale, så skal løsningene ofte implementeres lokalt av bl.a. fremtidsrettede virksomheter. Det ansvar vil vi hos IWAKI gjerne bidra med hjelp til.

Hos IWAKI har vi i mange år fokusert på flere av områdene som siden 2015 har blitt konkretisert ved noen spesifikke mål (Sustainable Development Goals – SDGs) i FN’s bærekraftsmål.                                           

Les mer om dette i FN’s utviklingsprogram

 

Les mer om de globale mål for bærekraftig utvikling

 

 


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jan Gotlieb Feddersen Administrerende direktør
Økonomi email Beathe Knudsen øk.ansv.
Marked email Roald Finstad dagl. leder
Salg email Hans Hjelmstad salgsing.
Salg email Svein Singstad salgsing.
IT email Roald Finstad dagl. leder
Teknisk email Hans-Peder Jensen teknisk dir.
Produksjon email Fredrik Finstad selger
Kvalitet email Roald Finstad dagl. leder
Kvalitet email Hans-Peder Jensen teknisk dir.
 

Bransjer

Pumper, produksjon Trykkluftdrevne pumper
 

Varemerker


 

Agenturer

Edur(DE)
Hermag(CZ)
IWAKI pumper(JP)
Knoll(DE)
Munsch(DE)
PYXIS(US)
Peribest(ES)
PlusAir trykkluftdrevne pumper(JP)
Rotos(IT)
Standard Fatpumper(US)
Walchem kontrollere(US)
Wangen(DE)
Weber Kunststofftechnik(DE)
Wohlfart(IT)
 

Produktnyheter

Prioriterer sikker kjemikaliehåndtering

Bruken av kjemikalier utgjør en potensiell risiko for både miljø og menneskers helse. Nettopp derfor er korrekt håndt...

Vis mer

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!