Bkk Produksjon As - Miljøindex

Bkk Produksjon As

Produksjon, tilhørende overføring og omsetning av energi samt annen virksomhet knyttet til dette. Selskapet skal drives på sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskapning. Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltagelse i andre foretak med tilsvarende eller lignendeformål. Innenfor aksjelovens ramme kan selskapet yte lån eller stille sikkerhet overfor aksjonæren eller selskap eiet av aksjonær.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 55 12 70 00 Faks: 55 12 70 01
  • Besøksadresse: Kokstadv. 37, 5257 Kokstad
  • Postadresse: Postboks 7050, 5020 Bergen
  • Org.nr: 876944642
  • Send forespørsel