Reno-Vest Bremnes AS - Miljøindex

Reno-Vest Bremnes AS

Vårt avfallsdeponi har mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer godkjent avfall til deponi. Vi har et kaianlegg som tar i mot båter på inntil 85 meter.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 1435
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 09.03.2015
Sertifikatet utløper: 17.03.2024
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Drift av deponi
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jack Lange Daglig leder
Produksjon email Arnfinn Bergersen Driftsleder
Kvalitet email Monika Madsen Administrasjonssjef
 

Bransjer

Avfallsbehandling Kompetanseavfall og gjenvinning
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Reno-Vest IKS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!