Reno-Vest Bremnes AS - Miljøindex
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 1435
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 09.03.2015
Sertifikatet utløper: 17.03.2024
Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Virksomhet: Drift av deponi
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jack Lange Daglig leder
Kvalitet email Monika Madsen Administrasjonssjef
 

Bransjer

Avfallsbehandling Kompetanseavfall og gjenvinning
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Reno-Vest IKS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!