Reno-Vest Produksjon AS - Miljøindex

Reno-Vest Produksjon AS

Innhenting og behandlling av husholdningsavfall fra innbyggerne i eierkommunene, samt drift av gjenvinningsstasjoner i alle seks eierkommuner.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 1436
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 09.03.2015
Sertifikatet utløper: 17.03.2024
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Leveranse av helhetlige avfallstjenester til husholdninger. og næringsliv. Drift av mottaksanlegg, behandlingsanlegg og behandlingsanlegg. Omsetning av avfallsfraksjoner
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Tage Ellingsen Daglig leder
Produksjon email Espen Lydersen driftsleder
Miljø email Torunn A. Ulriksen Miljøpedagog
Kvalitet email Monika Madsen HR og kvalitetsleder
 

Bransjer

Avfallsbehandling Kompetanseavfall og gjenvinning
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Reno-Vest IKS

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!