Pon Power AS - Miljøindex

Pon Power AS


MILJØSom leverandør av power-løsninger og relaterte tjenester, er vi forpliktet til å ha stort fokus på ytre miljø samt belaste miljøet minst mulig.

Pon Power's mål er å la miljøfokus være en del av de daglige rutinene i alle ledd i selskapet.

Vi gjennomfører regelmessige undersøkelser for å kartlegge miljøpåvirkningen fra virksomheten vår, og etablerer på grunnlag av dette handlingsplaner for relevante områder.

Pon Power jobber aktivt med å:

  • Utvikle nye tekniske løsninger med bedre miljøprofil.
  • Markedsføre og levere energiløsninger med lavest mulig miljøbelastning.
  • Stille krav til og påvirke våre leverandører med tanke på deres miljøbelastning.
  • La miljømål og driftskontroll innen miljø være en del av vår daglige virksomhet.
  • Drifte i overensstemmelse med gjeldende miljølovgivning og forskrifter samt andre relevante miljøkrav.

 


 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 2003-OSL-SYMI-8204
Akkrediteringssystem: Norwegian Accreditation
Førstegangssertifisert: 06.12.2003
Sertifikatet utløper: 15.09.2021
Sertifisert av: DNV Business Assurance Norway AS
Scope: Sales, engineering, packaging, installation of energy solutions, and related parts and service.
Virksomhet: Salg, prosjektering, klargjøring og installasjon av energiløsninger samt delesalg og service til disse.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Claus Høyer Managing Director
Øvrig ledelse email Øyvind Seim Commercial Director
Øvrig ledelse email Tomas Bareksten Service and Parts Director
Økonomi email Jan A. Kischel Business Controller
Marked email Frida Folden Marketing Supervisor
Salg email Øyvind Seim Sales Director
Miljø email Edvin Lia HMS Manager
Kvalitet email Stefan Kennholt Quality Manager
 

Bransjer

Dieselmotorer og rekvisita
Elektronisk utstyr, forhandlere
Fiskeoppdrettsanlegg og -utstyr, forhandlere
Fiskeri- og fangstrederier
Maskindeler og -komponenter
Motorforhandlere
Offshoretjenester og -service
Offshoreutstyr, forhandlere
Offshoreutstyr, produksjon
Offshorevirksomhet
Pumper, forhandlere
Shipping
Strømaggregater, produksjon

 

Varemerker


 

Agenturer

Caterpillar(US) MaK(DE)
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Pon Power As Avd Salgskontor Bergen
Pon Power As Avd Salgskontor Ålesund
Pon Power As Avd Supply Chain

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!