Oslo Kommune - Miljøindex

Oslo Kommune

Bymiljøetaten har et overordnet ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker, friområder, kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale skog- og landbrukseiendommer i Marka og øyene i Indre Oslofjord. Bymiljøetaten har det overordnede miljøansvaret i kommunen. Etaten skal være en pådriver for de gode miljøløsningene, og på den måten synliggjøre Oslo kommunens miljøarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bymiljøetaten skal sørge for et rent, ryddig og trivelig bymiljø, en variert natur og god tilgang til rekreasjon i grøntområder.
 

Sertifisering

Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 1438
Førstegangssertifisert: 21.11.2007
Sertifikatet utløper: 10.03.2023
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Raymond Johansen (Ap) byrådsleder
Øvrig ledelse email Einar Wilhelmsen (MDG) byråd for finans
Øvrig ledelse email Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for kultur, idrett og frivillighet
Øvrig ledelse email Lan Marie Nguyen Berg (MDG) byråd for miljø og samferdsel
Øvrig ledelse email Omar Samy Gamal (SV) byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold
Øvrig ledelse email Victoria Marie Evensen (Ap) byråd for næring og eierskap
Øvrig ledelse email Inga Marte Thorkildsen (SV) byråd for oppvekst og kunnskap
Øvrig ledelse email Robert Steen (Ap) byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
Øvrig ledelse email Hanna E. Marcussen (MDG) byråd for byutvikling
Ordfører email Marianne Borgen (Sv) ordfører
Varaordfører email Khamshajiny Gunaratnam (Ap) varaordfører
 

Bransjer

Kommunale kontorer (øvrige)
Kommuner
Kommuner (adm. tilkn. landbruk, skogbruk, miljøvern)
Opplysningskontorer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Fylkeskommune Akershus fylkeskommune
Sektor/etat/avd Munch-Museet
Oslo Kemnerkontor
Oslo Kommune Barne- og Familieetaten
Oslo Kommune Beredskapsetaten
Oslo Kommune Brann- og Redningsetaten
Oslo Kommune Byantikvaren
Oslo Kommune Bymiljøetaten
Oslo Kommune Bystyrets Sekretariat
Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten
Oslo Kommune Gravferdsetaten
Vis mer >>
Datterselskap As Fossheim Verksteder
Balder Tekstil As
Bydelenes Produksjonstjeneste As
Colosseum Kino Eiendom As
E-co Energi Holding As
Eldorado Eiendom As
Fjellinjen As
Folketeaterbygningen As
Frogner Kino Eiendom As
Gamle Oslo Tre og Tekstil As
Hafslund Energy Trading AS
Vis mer >>
Avdeling Boligbygg Oslo Kf
Karea Oslo - Senter For Karriereutvikling KF
Omsorg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo Kf
Oslo Havn Kf
Oslo Kommune Byrådsavdeling for Byutvikling
Oslo Kommune Byrådsavdeling for Eldre, Helse og arbeid
Oslo Kommune Byrådsavdeling for Finans
Oslo Kommune Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel
Oslo Kommune Byrådsavdeling for Oppvekst og Kunnskap
Undervisningsbygg Oslo Kf
Leverandør Blanke Ark & Fargestifter AS
 

Produktnyheter

Vinnerne av Oslo miljøpris 2020

Se hvem som ble kåret til Årets frivillige organisasjon, Årets grønne innbygger og Årets grønne selskap

Vis mer

Dine rettigheter til miljøinformasjon

Norge har en av verdens strengeste lover om tilgang til miljøinformasjon - miljøinformasjonsloven. Den sikrer at alle...

Vis mer

Trafikkstøy og stille områder

Støy kan gi helseplager og redusert livskvalitet.

Vis mer

Oslo miljøpris

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Vis mer

Elektriske Oslo

I 2020 skal kollektivtransporten i hovedstadsregionen kun benytte fornybar energi, det meste av den er elektrisk.

Vis mer

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Les om kommunenes tiltak

Vis mer

KlimaSkolen

Kvalitetssikrede oppgaver, aktiviteter og undervisningsopplegg om klima og miljø!

Vis mer

Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Vis mer

Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019

Gå ut i Oslos gater, parker, langs elvene, i marka, på øyene - lukk øynene og bare lytt! Da kan du faktisk høre hvorf...

Vis mer

Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter

Du kan søke hele året. Vi behandler søknader fortløpende.

Vis mer

Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo

Tirsdag 31. desember 2019

Vis mer

Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet

Denne helgen mottok Oslo kommune prisen Best of the Best på Red Dot Award for sin nye visuelle identitet. Prisen ble ...

Vis mer

Horisont 2020 i Oslo kommune

Oslo kommune deltar i Horisont 2020, som er verdens største rammeprogram for forskning og innovasjon.

Vis mer

Det grønne skiftet på Oslos tak

Konferanse mandag 7. oktober 2019 kl. 09:00 - 14:00

Vis mer

Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen

Velkommen til gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen utenfor Oslo S hver tirsdag og torsdag i august!

Vis mer

Elektriske Oslo

Oslo er ikke bare verdens el-bilhovedstad, men er også i ferd med å bli en av verdens viktigste byer for å prøve ut e...

Vis mer

Miljøstatus -statistikker

Statistikker

Vis mer

Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019

Oslo kommune inviterer til lek og læring om klima og miljø!

Vis mer

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april

En årlig møteplass for deg som jobber med verdiskaping knyttet til vann.

Vis mer

Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?

Seminar: Tirsdag 2. april 2019 kl. 08.00 - 10.00

Vis mer

Den nordiske biogasskonferansen

9. - 10. april 2019

Vis mer

Oversikt over gjenbruksstasjoner

Avfallet må være sortert og synlig når du ankommer stasjonen. Hageavfall må ikke levers i sekker. Men skal det levere...

Vis mer

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

I Klimabudsjettet for 2019 trekkes det blant annet fram at varetransporten skal elektrifiseres, flere byggeplasser sk...

Vis mer

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

Du kan søke hele året. Oslo kommune behandler søknader fortløpende.

Vis mer

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

Bymiljøetaten arrangerer julekonferanse med utdeling av pris til Oslo kommunes grønneste virksomhet.

Vis mer

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Dette betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlek...

Vis mer

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

Det er satt miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering...

Vis mer

Dine rettigheter til miljøinformasjon

Norge har en av verdens strengeste lover om tilgang til miljøinformasjon - miljøinformasjonsloven. Den sikrer at alle...

Vis mer

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

ByKuben - Oslo senter for byøkologi skal vise frem Oslo som klimavennlig miljøby.

Vis mer

Internasjonalt samarbeid på miljø

Oslo kommune er knyttet til og medlem av flere nettverk og internasjonale organisasjoner som arbeider for bærekraftig...

Vis mer

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

De fikk prisen for sitt utrettelige arbeid gjennom 50 år med å engasjere ungdom i miljøsaker som kollektivtilbud, luf...

Vis mer

Oslo Miljøpris

Deles ut på Bymiljøkonferansen i Oslo rådhus fredag 1. juni.

Vis mer

Sykkelhotell i Oslo

Visste du at det bygges sykkelhotell i Oslo?

Vis mer

Dine rettigheter til miljøinformasjon

Norge har en av verdens strengeste lover om tilgang til miljøinformasjon - miljøinformasjonsloven. Den sikrer at alle...

Vis mer

Næring for klima

Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen.

Vis mer

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbei...

Vis mer

Grønmo deponiavslutning

Grønmo var Oslo kommunes hoveddeponi for avfall fra 1969 til 2007. Nå skal deponiet avsluttes og det skal tilretteleg...

Vis mer

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

Avfallshåndteringen i Oslo er allerede i verdensklasse, men fremdeles slipper avfallsforbrenningen ut svært mye CO2. ...

Vis mer

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

På nettsidene til Miljøfyrtårn ligger informasjon om hvordan man går fram for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtår...

Vis mer

Solkart for Oslo

Kartet viser hvor mye solenergi du kan produsere på eiendommen din.

Vis mer

Klimabudsjett for 2018

Det kreves nye tiltak for å nå Oslos klimamål

Vis mer

Oslo Miljøpris 2017

Kaja Ahnfelt fra Restarters Oslo ble den glade vinner av Oslo miljøpris 2017.

Vis mer

Oslo blir Europas miljøhovedstad

Oslo har danket ut hele 13 andre byer i kampen om å få være Europas miljøhovedstad i 2019. Du oppfordres derfor til å...

Vis mer

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

En sykkelgate, med fortau for gående, skal gjøre forholdene bedre for syklistene i Bjørvika. Når gatene blir ferdigby...

Vis mer

Kontaktinfo

Nyheter

KlimaSkolen

Vis mer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!