Luktrenseanlegg Stabekk - entreprise ventilasjon - Anbud - Miljøindex

Luktrenseanlegg Stabekk - entreprise ventilasjon

Oppdragsgiver: VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) Org.nr: 970963871
Telefon: 98208600
Web: www.veas.nu E-post: veas@veas.nu
Primær kontakt: Thor Stian Olsen
Primær kontakt e-post: tool@veas.nu
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: VEAS og Bærum Kommune skal bygge et luktrenseanlegg ved påslipp Stabekk i Markalleen 17C. Det er luktproblemer i området rundt påslippstasjonen og det skal derfor etableres et anlegg som renser luften fra avløpssystemet. Denne entreprisen omfatter Ventilasjonsinstallasjonene i prosjektet.Felles rigg og drift, samt bygningsmessige hjelpearbeider er lagt inn i hovedentreprisen for prosjektet, som også dekker bygningsmessige arbeider og VA-arbeider. Det er også egne entrepriser for elektro og sanitær.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no