Snøscooterbekledning/vinterdress - Anbud - Miljøindex

Snøscooterbekledning/vinterdress

Oppdragsgiver: Politiets fellestjenester Org.nr: 974761157
Telefon: 61318000
Web: www.politi.no/ E-post: post.pdmt@politiet.no
Kontaktpunkt: +47 90566960
Primær kontakt: Anne Lise Westlie
Primær kontakt e-post: anne.lise.o.westlie@politiet.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Anskaffelsen skal dekke behovet for snøscooterbekledning/vinterdress til norsk politi, Tolletaten og Kriminalomsorgen. Snøscooterbekledning/vinterdress skal primært benyttes av snøscootertjeneste og ellers i ekstreme værsituasjoner der det er behov for beskyttelse mot kulde, vind og snø.
Bransje(r): 1821001 - Arbeidstøy, produksjon
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.02.2021
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 11.12.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no