KK Totalentreprise Fasaderehabilitering Kong Olav V gt. 1 "Festiviteten" - Anbud - Miljøindex

KK Totalentreprise Fasaderehabilitering Kong Olav V gt. 1 "Festiviteten"

Oppdragsgiver: Kristiansund kommune Org.nr: 991891919
Telefon: 71574000
Web: www.kristiansund.kommune.no E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90630954
Primær kontakt: Kjell Gunnar Gjersvold
Primær kontakt e-post: kjell.gunnar.gjersvold@kristiansund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Kristiansund
Sammendrag: Festiviteten i Kong Olav V gt. 1 er et kulturhus oppført ca. 1910 og er listeført hos Riksantikvaren. Bygget er oppført i «spare betong» hvor fasadene er forblendet med naturstein med mørtelfuger mellom steinene.Deter betydelige lekkasjer gjennom ytterveggen grunnet store sprekker i fugene.Fasaden har et brutto areal på ca. 222m2. det skal i tillegg utføres sammeoperasjon på en del av tilstøtende fasader sør og nord fra hjørnet påvestfasaden hver ca.22m2. Til sammen brutto ca. 266m2. 
Bransje(r): 4521130 - Fasadeentreprenører, fasademontasje
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.03.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.02.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no