Tranbylia 7 og 9, vinduer og fasadeutskiftning - Anbud - Miljøindex

Tranbylia 7 og 9, vinduer og fasadeutskiftning

Oppdragsgiver: Lier Kommune Org.nr: 857566122
Telefon: 32220100
Web: www.lier.kommune.no/ E-post: postmottak@lier.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 32220159
Primær kontakt: Fridtjof Elvesæther
Primær kontakt e-post: fridtjof.elvesaether@lier.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Lier
Sammendrag: Tranbylia 7 og 9 er boligblokker på henholdsvis 3 og 4 etasjer, det er til sammen 76 leiligheter i blokkene, pluss noe fellesareal. Samtlige vinduer skal skiftes, samt alle fasader som ikke har tegl. Det dreier som om ca 145 vindusfelt som skal skiftes, og ca 920m2 som vi ønsker å rehabilitere fasadene på.Byggeprosjektet skal utføres som en totalentreprise med basis i NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser». Byggherren har foretatt noen presiseringer i forhold til standarden i sine generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentreprise, jf. vedlegg.
Bransje(r): 2030210 - Vinduer, produksjon | 2030210 - Dører og vinduer, produksjon
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no