Antikvarisk og konserverende maling - rammeavtale - Anbud - Miljøindex

Antikvarisk og konserverende maling - rammeavtale

Oppdragsgiver: Stortinget Org.nr: 971524960
Telefon: 23313050
Web: www.stortinget.no/ E-post: stortinget.postmottak@st.dep.no
Kontaktpunkt: +47 23313050
Primær kontakt: Seksjon for innkjøp, økonomi og styring
Primær kontakt e-post: innkjop.postmottak@stortinget.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Formålet med rammeavtalen er å sikre Stortingets tilgang på kvalifiserte ressurser innenfor antikvarisk og konserverende maling til planlagte arbeider som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av bygningsmassen.
Bransje(r): 2430101 - Maling og lakk, produksjon | 2430100 - PROD: MALING OG LAKK | 2924020 - Maling- og lakkeringsutstyr, produksjon | 5153310 - Maling og lakk, engros | 5246302 - Maling og lakk, detalj
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no