Sentrum videregående skole - Tilbygg - Anbud - Miljøindex

Sentrum videregående skole - Tilbygg

Oppdragsgiver: INNLANDET FYLKESKOMMUNE Org.nr: 920717152
Telefon: 62000880
Web: innlandetfylke.no/ E-post: post@innlandetfylke.no
Primær kontakt: Thomas Øiestad
Primær kontakt e-post: thomas.oiestad@innlandetfylke.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet
Sammendrag: Det skal etableres et tilbygg i kjeller og første etasje i forlengelsen av fløy B.I kjelleretasje skal det etableres lagerarealer og teknisk rom.I første etasje arealer for ny studielinje, Automasjon VG3.Total størrelse ca. 135 m2 i grunnflate.Alle berørte flater på eksisterende yttervegg, bygg B inkluderes i leveransen. Tilhørende utomhus arbeider, så som infrastruktur, terrengtilpasning og overflatearbeider omfattes av leveransen.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no