2022/3451 Rammeavtale Elektriske arbeider sør i Trøndelag - Anbud - Miljøindex

2022/3451 Rammeavtale Elektriske arbeider sør i Trøndelag

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 93224903
Primær kontakt: Eva Carina Aune
Primær kontakt e-post: evacarina.aune@statsbygg.no
Sammendrag: Statsbygg ber om tilbud på rammeavtale for:NEK 400         ElektroarbeiderNEK 700         ElektroarbeiderRammeavtalen skal gjelde for Statsbyggs eide og leide eiendommer sør i Trøndelag
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no