Krikken vannbehandlingsanlegg - maskin og prosess - entreprise M1 - Anbud - Miljøindex

Krikken vannbehandlingsanlegg - maskin og prosess - entreprise M1

Oppdragsgiver: Hemsedal kommune Org.nr: 964952701
Telefon: 31408800
Web: www.hemsedal.kommune.no/ E-post: postmottak@hemsedal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91750879
Primær kontakt: Jonas Bakko Enoksen
Primær kontakt e-post: jonas.bakko.enoksen@hemsedal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Hemsedal
Sammendrag: Hemsedal Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Krikken vannverk. Denne forespørselen gjelder entreprise M1 som omfatter maskin og prosess.Vannbehandlingsprosessen består av UV-behandling, klorering, pH-justering med vannglass og lufting i bassenger. Råvann leveres fra 7 grunnvannsbrønner i løsmasse lokalisert i samme området. Rentvann pumpes ut til forbruker via 2 trykkøkningsstasjoner; sone 1 Ulsåk og Sone 2 Trøym/Holdebakken.
Bransje(r): 5165951 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, forhandlere | 2924061 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, produksjon
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.01.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no