Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - Miljøindex

Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

Illustrasjon artikkel

Motivasjonskurs i NUDGING - (Miljø)vennlig dytt til dine ansatte og kunder!

Den nyere atferdsforskningen viser at beslutninger i stor grad påvirkes av hvordan de ulike alternativer framstilles, og av hva de andre i våre omgivelser velger. Kunnskapen ligger til grunn for en stadig større oppmerksomet rundt atferdspsykologigen som omtales som nudging.

Kort fortalt kan uttrykket beskrives om et lite dytt i «riktig retning» og som igjen innebærer at mennesker påvirkes til å foreta valg uten at de tenker på det. 

 

Du kan lese mer om kurset her