Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte - Miljøindex

Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte

Illustrasjon artikkel

Norge bidrar mye i utviklingen av internasjonale miljøstandarder, og det var stor lansering av ISO 14004 under konferansen om det grønne skifte.

Selve arbeidet med utviklingen av ISO 14004:2016 ble ledet av Norge, og standarden står for nyttige og bærekraftige råd og fremgangsmåter for god miljøledelse.

Representantene for Miljøindex fikk med seg svært mange interessante foredragsholdere samt en rekke  nyttige innspill til en grønnere hverdag både privat og innen norsk næringsliv.

Her kan du lese mer om konferansen