Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016 - Miljøindex

Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016

Illustrasjon artikkel

Matsentralen Oslo redistribuerer overskuddsmat til vanskeligstilte. Mat som ellers ville blitt kastet blir dermed spist. Dette er et viktig bidrag til å løse et globalt miljøproblem.

Matsentralen Oslo vant Oslo Miljøpris 2016

Det var varaordfører Khamshajiny Gunaratnam som delte ut prisen på Oslo rådhus. Oslo kommune deler ut miljøprisen for å stimulere til og belønne nytenking og innsats i nettopp miljøarbeidet. Prisen består av 50 000 kroner og et diplom til vinneren.

En global miljøutfordring

Juryen la spesielt vekt på Matsentralens velorganiserte bidrag til å løse et klimaproblem i sin begrunnelse. 

Gjennom å redistribuere overskuddsmat, hjelper Matsentralen Oslo's vanskeligstilte og reduserer miljøbelastningen fra matsvinn. 

Les hele saken her