Nyheter fra Standard.no september 2016 - Miljøindex

Nyheter fra Standard.no september 2016

Illustrasjon artikkel

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Seminaret 28. september som tar for seg temaet: Vekst i Europa ved bruk av standarder. Seminaret arrangeres av Standard Norge.

Her kan du også lese om:

Ex-konferansen 22.-23. november 2016,

Miljødeklarasjoner med BIM,

Kurs i NS 3424,

Standard for internasjonal tannhelse,

 Undersøkelse om Språkvalg i norske standarder

Ny måte å åpne standarder på.

 

Her kan du lese hele nyhetsbrevet