NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller - Miljøindex

NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller

Illustrasjon artikkel

Kunnskap- & Prestasjonsledelse - VK-2016

 

Her finner du som utstiller link til all praktisk informasjon.