Lag egne uttrekk på Miløindex - Miljøindex

Lag egne uttrekk på Miløindex

Illustrasjon artikkel

Uttrekksfunksjonen er kanskje vårt mest brukte verktøy! Vårt uttrekksverktøy gjør det enkelt for deg å segmentere på bedrifter innen parametere som miljøsertifisering, bransje, geografi, osv. Verktøyet kan blant annet brukes til å finne nye samarbeidspartnere og kunder. Uttrekket kan du lagre på din profil eller laste ned i Excel-format for videre behandling eller import til ditt CRM-verktøy.

Eksempel:

 

Søk etter ISO 14001

Resultatliste for ditt søk

 

Klikk på Skriv ut til høyre under søkefeltet

 

Velg hva du vil gjøre med utvalget – du har flere muligheter 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Redaksjonen Miljøindex

Tlf.: 21 68 78 00