Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016 - Miljøindex

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

Illustrasjon artikkel

22. november er det tid for konferansen Miljøledelse 2016 i Oslo. Årets tema er miljøledelse som driver for innovasjon i det grønne skiftet.

Konferansen vil gi deg inspirasjon, erfaringer og perspektiver fra virksomheter hvor det satses på miljøledelse. Det blir viet særlig oppmerksomhet til hvordan man gjennomfører gode innkjøpsprosesser, og hvordan standarder som ISO 14001 og Miljøfyrtårn støtter opp under sirkulær forretningsdrift.

Les alt om konferansen her