Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene - Miljøindex

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

Illustrasjon artikkel

Klimasats-penger i 2016 går blant annet til fossilfrie anleggsplasser, elektriske busser og klimahensyn i arealplanlegging. Støtten utløser tiltak for 2-300 millioner kroner i over 90 kommuner over hele landet.

Klimasats er en støtteordning for kommuner som reduserer utslipp av klimagasser og viser vei mot lavutslippssamfunnet. 

Les hele saken her