Annonsér på Miljoindex.no - Miljøindex

Annonsér på Miljoindex.no

Illustrasjon artikkel

Miljøindex.no skal gjøre det enkelt å velge grønt og forenkler prosessen for grønne innkjøp i privat og offentlig sektor.

Vær på riktig sted med riktig informasjon

Miljøsertifisering er et viktig tiltak og et signal til omverden om at selskapet er bevisst på sitt miljøansvar. Som eneste nettsted med en samlet oversikt over miljøsertifiserte bedrifter, synliggjør Miljøindex.no virksomhetens miljøfokus og bærekraftig utvikling.

Portalen er en kommunikasjonskanal rettet mot innkjøpere og bistår dermed profesjonelle brukere i jakten på grønne bedrifter. Medlemsbedrifter er tilgjengelige med sertifikater, bransjer de opererer innenfor og varemerker.

 

Bli synlig og tilgjengelig

Som medlem på Miljøindex.no får din bedrift tilgang til å publisere informasjon om bedriften, tjenester dere tilbyr og hvilke områder sertifikatene dekker. Ved å utnytte disse mulighetene, blir Miljøindex.no en kanal for direkte kommunikasjon med mulige kunder.

I tillegg vil medlemsverktøyene gi unike muligheter til å få oversikt over bedrifter i markedet. Gjennom å lagre trefflister fra søk og segmentere i relevante lister får du mulighet til å skape en oversikt som er nyttig i egne salgsaktiviteter.

 

Sikre innkjøp

Miljøindex gir brukere oversikt over miljøsertifiserte bedrifter innenfor ISO 14001, PEFC, EMAS, Svanemerker og Miljøfyrtårn.