Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse - Miljøindex

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

Illustrasjon artikkel

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har det overordnede ansvaret for miljøledelse i Oslo kommune. Kommunen vedtok i 2003 å innføre miljøledelse med miljørevisjon og miljørapportering i alle virksomheter.

Oslo kommune har valgt to verktøy for miljøledelse:

 

ISO 14001, for større, miljøbelastende etater og virksomheter.

Miljøfyrtårn, for små og mellomstore tjenestesteder og virksomheter som barnehager, skoler, sykehjem og mindre etater.

Kompetanseheving, inspirasjon samt hvorfor Oslo kommune satser på miljøledelse kan du lese mer om her