Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017 - Miljøindex

Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017

Illustrasjon artikkel

Prisen er en årlig utmerkelse og skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Oslo Miljøpris kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale. ­

Den gjeve prisen vil deles ut 2. juni under Bymiljøkonferansen i Oslo Rådhus.

Les  mer om prisen og de nominerte her