Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet - Miljøindex

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

Illustrasjon artikkel

Her finner du faktaark, brosjyrer, oppdragsrapporter, overvåkingsrapporter, veiledere og annet.

I tillegg til Miljødirektoratets publikasjoner finner du også eldre publikasjoner som Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (før SFT) har utgitt.

Publikasjonene finner du her