Viktige strakstiltak for byggeiere - Miljøindex

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Trafikkstøy og stille områder
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler
Nytt fra Miljødirektoratet
Fem fakta - hva skjer med plasten du sorterer?
Nå satser Elverum grønt
Asplan Viak i finalen til Oslo bys arkitekturpris 2020
Zerokonferansen 10.-12. november
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Nordisk gjennombrudd for svanemerket renovering
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Asplan Viak blir partner i Grønn by
Last ned den nye sortere-appen
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Programmet til Zerokonferansen 2020 er klart
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Innhold på Zerokonferansen
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Zerokonferansen 2020
STÅR VERDEN OVERFOR EN GRØNN BØLGE? OG VIL NORGE KLARE Å HENGE MED?
Produktnyheter
Norges første svanemerkede bussvaskehall
Naturrestaureringskonferansen 18.01.2021 - 19.01.2021
Klimabudsjett for 2018
ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020
Unikt verktøy kan revolusjonere norsk emballasje
Kjenner du studenter innen tekniske fag?
Clean Energy Awards 2018
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Opplev Trondheims nye sentralstasjon
Næring for klima
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
Elektriske Oslo
Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester
Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?
Zerokonferansen
Solkart for Oslo
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Miljøledelseskonferansen 2019
Ålesund kommune fikk miljøpris
Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret
Oslo blir Europas miljøhovedstad
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019
Vinnerne av Oslo miljøpris 2020
"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Vet du hva miljømerkene står for?
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Great Place to Work i Sopra Steria
Proxll med nytt produkt
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Svanemerket på drikkevareemballasje
Den nordiske biogasskonferansen
Miljøledelseskonferansen 2019
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019
Miljøsertifiseringer i Norge
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april
Sykkelhotell i Oslo
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn
Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Miljøstatus -statistikker
Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019
Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse
Zerokonferansen
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
Elektriske Oslo
Frokostseminar Skien
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Klimasats-støtte til kommuner over hele landet
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen
Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum
Oslo Miljøpris
Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!
Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen
Webinar 19. og 20 mai
ZEROs nyhetsbrev
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
DOGA-priser til to av Asplan Viaks prosjekter
Nyhet fra Miljødirektoratet: Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier
Det grønne skiftet på Oslos tak
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp
Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg
Informasjon om korona og kommunens tiltak
Horisont 2020 i Oslo kommune
PM: ZERO styrker transport-teamet
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Asplan Viaks rådgivere setter spor etter seg! Lyst til å bli en av oss?
Nyhet fra Miljødirektoratet: Klimalovrapportering for 2019
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Grønmo deponiavslutning
Oslo miljøpris
Bærekraftig finans og grønne fond
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat
Internasjonalt samarbeid på miljø
Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030
Miljøledelseskonferansen 2020
Nyheter fra Asplan Viak
Greenolution - konferanse om grønn vekst
Miljøgiftkonferansen 2017
Cookies
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år
Miljøledelse og samfunnsansvar - hvordan gjør de beste det?
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU
Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet
Årets Miljøfyrtårn 2016
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab
Norges nye ekspansive eksportbransje
Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo
Miljømerking Norge med ny styreleder
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører
Nytt fra Miljødirektoratet 16. mars 2020
PERSONVERN
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter
Grønn handel og sirkulær økonomi
Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg
Wurth med ny butikk på Furuseth
Vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2019
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019
Oslo Miljøpris 2017
Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte
DNV GL Fuelfighter 2018
Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel
Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
Asplan Viak utfordrer til #kulturpåkontoret!
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
KlimaSkolen
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
Oversikt over gjenbruksstasjoner
Å planlegge for morgendagens samfunn
Halvdagsseminar i Bergen 13. mars 2020
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark
Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

Produktnyheter

Trafikkstøy og stille områder

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Webinar 13.10.2020 - Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Fem fakta - hva skjer med plasten du sorterer?

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Asplan Viak i finalen til Oslo bys arkitekturpris 2020

illustrasjon

Zerokonferansen 10.-12. november

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

Nordisk gjennombrudd for svanemerket renovering

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Asplan Viak blir partner i Grønn by

illustrasjon

Last ned den nye sortere-appen

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Programmet til Zerokonferansen 2020 er klart

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Innhold på Zerokonferansen

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Zerokonferansen 2020

illustrasjon

STÅR VERDEN OVERFOR EN GRØNN BØLGE? OG VIL NORGE KLARE Å HENGE MED?

illustrasjon

Produktnyheter

illustrasjon

Norges første svanemerkede bussvaskehall

illustrasjon

Naturrestaureringskonferansen 18.01.2021 - 19.01.2021

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

ØLEN BETONG VINNER AV KLIMAPRISEN 2020

illustrasjon

Unikt verktøy kan revolusjonere norsk emballasje

illustrasjon

Kjenner du studenter innen tekniske fag?

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

illustrasjon

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Ålesund kommune fikk miljøpris

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

illustrasjon

Vinnerne av Oslo miljøpris 2020

illustrasjon

"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Svanemerket på drikkevareemballasje

illustrasjon

Den nordiske biogasskonferansen

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?

illustrasjon

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn

illustrasjon

Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Miljøstatus -statistikker

illustrasjon

Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019

illustrasjon

Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

Frokostseminar Skien

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Klimasats-støtte til kommuner over hele landet

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen

illustrasjon

Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!

illustrasjon

Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen

illustrasjon

Webinar 19. og 20 mai

illustrasjon

ZEROs nyhetsbrev

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

DOGA-priser til to av Asplan Viaks prosjekter

illustrasjon

Nyhet fra Miljødirektoratet: Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier

illustrasjon

Det grønne skiftet på Oslos tak

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

illustrasjon

Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg

illustrasjon

Informasjon om korona og kommunens tiltak

illustrasjon

Horisont 2020 i Oslo kommune

illustrasjon

PM: ZERO styrker transport-teamet

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Asplan Viaks rådgivere setter spor etter seg! Lyst til å bli en av oss?

illustrasjon

Nyhet fra Miljødirektoratet: Klimalovrapportering for 2019

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Oslo miljøpris

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2020

illustrasjon

Nyheter fra Asplan Viak

illustrasjon

Greenolution - konferanse om grønn vekst

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år

illustrasjon

Miljøledelse og samfunnsansvar - hvordan gjør de beste det?

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon

Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab

illustrasjon

Norges nye ekspansive eksportbransje

illustrasjon

Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet 16. mars 2020

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter

illustrasjon

Grønn handel og sirkulær økonomi

illustrasjon

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon

Wurth med ny butikk på Furuseth

illustrasjon

Vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2019

illustrasjon

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel

illustrasjon

Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

Asplan Viak utfordrer til #kulturpåkontoret!

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

KlimaSkolen

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

Oversikt over gjenbruksstasjoner

illustrasjon

Å planlegge for morgendagens samfunn

illustrasjon

Halvdagsseminar i Bergen 13. mars 2020

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

illustrasjon

Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon