Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar - Miljøindex

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

Illustrasjon artikkel

Nå blir det enklere å stille miljøkrav i offentlige innkjøp.

Tirsdag 30. mai ble den nye veilederen lansert, som skal stimulere offentlige innkjøpere til mer miljøvennlig, økologisk og etiske innkjøp. Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn har gått sammen for å utvikle veilederen for å:

  • veilede og betrygge offentlige innkjøpere som ønsker å benytte merker (sosialt, økologi, miljø) og sertifisert miljøledelse som verktøy ved offentlige innkjøp
  • informere og inspirere premissgivere på innkjøp
  • bidra til en tolkning av regelverket for offentlige innkjøpere på området miljøinnkjøp, økologi og rettferdig handel
  • gjøre det økonomisk lønnsomt for leverandører og produsenter å sertifisere virksomheter og produkter med miljøledelse og merkeordninger

Se bærekraftsveilederen

Les hele nyheten her